การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
การรับสมัครฝึกอารมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (เตรียมเข้าทำงาน).pdf 1,014 KB .pdf 384
ประกาศรับสมัครวิทยากรนอก.pdf 1,367 KB .pdf 369
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่... 1,218 KB .pdf 597
ผู้ผ่านคัดเลือกเป็นวิทยากร.pdf 698 KB .pdf 649
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกวิทยากรนอก.pdf 745 KB .pdf 486
รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจ... 847 KB .pdf 421
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หลักสูครฝึกเตรียมเ... 1,296 KB .pdf 1089