การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญปฏิบัติหน้... 3,453 KB .pdf 796
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี.pdf 660 KB .pdf 582
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรอบอัตรากำลังของศูนย์พัฒ... 817 KB .pdf 750
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย.pdf 51 KB .pdf 553