การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 16/03/2566
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 16/03/2566
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 03/03/2566
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 03/03/2566
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 03/03/2566
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 03/03/2566
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน พ.ย.65 02/12/2565
เผยแพร่งบทดลอง พ.ย.65 02/12/2565
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ต.ค.65 02/12/2565
เผยแพร่งบทดลอง ต.ค.65 02/12/2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 14/11/2565
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 06/10/2565