การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2566 13/02/2567
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 07/02/2567
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 07/02/2567
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 26/01/2567
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 26/01/2567
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 06/12/2566
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 06/12/2566
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 07/11/2566
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 07/11/2566
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 06/10/2566
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 06/10/2566
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 14/09/2566