การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน พ.ย.65 02/12/2565
เผยแพร่งบทดลอง พ.ย.65 02/12/2565
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ต.ค.65 02/12/2565
เผยแพร่งบทดลอง ต.ค.65 02/12/2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 14/11/2565
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 06/10/2565
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ก.ย.65 06/10/2565
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ส.ค.65 19/09/2565
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ก.ค.65 19/09/2565
งบทดลอง ประจำเดือน ส.ค.65 19/09/2565
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 19/09/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 12/07/2565