การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 12 22 ส.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร