การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายไชยา - สุริโย

หลักสูตรที่จบ

ช่างไฟฟ้ากำลัง (วรม.) รุ่นที่ 31 (3/2553)

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

-

ประวัติ

เกิด 1 กันยายน 2535 เป็นผู้เข้ารับการฝึก ช่างไฟฟ้ากำลัง (วรม.) รุ่นที่ 31 (3/2553) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

จบแล้วไปทำอะไร

ปัจจุบัน ทำงานที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนไทย สาขาเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร เพื่อการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม