การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายชินทัต - เจียตินะ

หลักสูตรที่จบ

ช่างไฟฟ้ากำลัง

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

primchea@gmail.com

ที่อยู๋

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

ประวัติ

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

จบแล้วไปทำอะไร

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เป็นบุคลากรฝึกด้านช่างไฟฟ้าของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน