การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดตราด

20 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ผลิตช่างตัดผมชาย เพิ่มอาชีพอิสระให้คนตราด

16 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เพิ่มทักษะฝีมือนวดแผนไทย ในพื้นที่เกาะช้าง ต้อนรับผู้บริการและนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

16 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เพิ่มทักษะงานไม้ ให้ชุมชน นำไม้เก่ามาผลิตเฟอร์นิเจอร์ใหม่ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้

16 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะอาชีพ “หมอนวดแผนไทย” ตอบสนองแรงงานภาคบริการในพื้นที่จังหวัดตราด

15 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2565

14 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด และจังหวัดตราด ร่วมสร้างทักษะ เพิ่มรายได้ มีงานทำ "ในสาขาการทำเบเกอรี่"

8 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตจังหวัดตราด ภายใต้กิจกรรม “บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด ต่อต้านการทุจริต”

8 ธ.ค. 2565

จังหวัดตราด เปิดเวทีชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

8 ธ.ค. 2565