การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายณธี - รัตนัย

หลักสูตรที่จบ

ช่างเชื่อมไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์

0804231158

อีเมล์

-

ที่อยู๋

305 ม.6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัท ลีบแฮร์ จำกัด จังหวัดระยอง ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงานช่างเชื่อมไฟฟ้า

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทให้เป็นผู้ควบคุมงานช่างเชื่อมไฟฟ้า