การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายรัฐภูมิ - สมสิงห์

หลักสูตรที่จบ

ช่างเชื่อมไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์

0891345045

อีเมล์

-

ที่อยู๋

139/9 ม.3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัท ลีบแฮร์ จำกัด จังหวัดระยอง ตำแหน่งช่างเชื่อมไฟฟ้า

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทในฝีมือการทำงาน