การแสดงผล

+
-

ประกาศจ้างเหมาบริการ

6 ต.ค. 2566

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และบริการขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ไฟล์แนบ :