การแสดงผล

+
-

กิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

24 ธ.ค. 2564 11:55:13

...
...
...
...
...

9 ธันวาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย  จัดกิจกรรม ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการประกศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามโครงการ จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

ไฟล์แนบ :