การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)เข้ารับการฝึกอบรม สาขาพนักงานขับรถลากจูง(หัวลาก) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

3 เม.ย. 2567

รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2 สาขา ฟรี

26 มี.ค. 2567

อบรมฟรี!สาขาพนักงานขับรถลากจูง(รถหัวลาก)

26 มี.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รุ่นที่1/2567

7 มี.ค. 2567

สพร.12 สงขลา จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

2 มี.ค. 2567

รับสมัครช่างเชื่อมเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

28 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมทิกต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล(156 ชั่วโมง) รุ่นที่1/2567

28 ก.พ. 2567

วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ e-book ปีที่ 12 ฉบีบที่ 54

6 ก.พ. 2567

รับสมัครฝึกอบรม สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรวิทยาด้านมิติ รุ่นที่1/2567

19 ธ.ค. 2566