การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

DSD Online Training

16 มี.ค. 2566

ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

2 มี.ค. 2566

วารสาร DSD NEWS ปีที่ 11 ฉบับที่ 50 ตุลาคม-ธันวาคม 2565

21 ก.พ. 2566

งานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา

10 ก.พ. 2566

รับสมัครฝึกอบรม สาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า (Underwater Metal Arc Cutting and Welding) รุ่นที่ 1/2566

1 ก.พ. 2566

รับสมัครฝึกอบรม 3 สาขา รองรับตำแหน่งงานว่าง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

30 ม.ค. 2566

สพร.12 สงขลา ให้การต้อนรับ นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นวันแรก

19 ต.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

17 ก.ย. 2565