การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ที่อยู่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขารูปช้าง ถนนสงขลา-นาทวี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๓-๖๐๔๙ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๖๐๔๘

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายพงศกร หะรัตพันธ์ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช๓

E-mail : pongsakorn_h@hotmail.com 

Link แผนที่ตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๑๒ สงขลา

ติดต่อเรา