การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วีดิทัศน์ "โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับทหารผ่านศึกและครอบครัว"

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วีดิทัศน์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธิมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม
"โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับทหารผ่านศึกและครอบครัว" ประจำปี 2558 
โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา
วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา