การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วีดิทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(มาตรฐานฝีมือแรงงาน)

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วีดิทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(มาตรฐานฝีมือแรงงาน)