การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(เครื่องมือทำมาหากิน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

28 พ.ค. 2563

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลา มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12 สงขลา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 2 สาขา ดังนี้
1. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (7 รายการต่อชุด) จำนวน 40 ชุดๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
2. สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ (16 รายการต่อชุด) จำนวน 20 ชุดๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

ทั้งนี้รายละเอียดตามเอกสารแนบ..

 

ไฟล์แนบ :ประกาศประกวดราคา

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา