การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

28 ม.ค. 2563

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา มีความประสงค์ ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามรายละเอียดไฟล์แนบ

 

ไฟล์แนบ :ประกาศประกวดราคา

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา