การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริง (WELDING SIMULATOR) จำนวน 1 ชุด

28 ส.ค. 2562

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

รายละเอียดเอกสารแนบ .pdf

- ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริง(WELDING SIMULATOR) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ลักษณะครุภัณฑ์การฝึก

 

ไฟล์แนบ :ประกาศจังหวัดสงขลา

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา

ไฟล์แนบ :คุณลักษณะครุภัณฑ์