การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10 16 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 4 30 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร