การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายพิบุญ - กับปหะ

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระยะเวลาการฝึก 560 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์

081-2507918

อีเมล์

-

ที่อยู๋

5/816 หมู่บ้านเลขที่ 5 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ประวัติ

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี จากโรงเรียนฐานเทคโนโลยี จ.สมุทรสาคร

จบแล้วไปทำอะไร

หลังจากจบฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ทำให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้