การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 26/03/2560
ผลการดำเนินงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 26/03/2560