การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า 30 ปกติ 1 มิถุนายน 2566 5 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร