การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11/01/2566
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 09/09/2564
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 12/03/2564
ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 04/03/2564
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 04/03/2564
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 11/12/2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 08/11/2561
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 09/10/2561
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 10/09/2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 10/08/2561
ผลการดำเนินงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 11/07/2561
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 13/06/2561