การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

อนิรุทธิ์ - ยังเจริญ

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)

เบอร์โทรศัพท์

0896336200

อีเมล์

nirut_y@hotmail.com

ที่อยู๋

205 ม.4 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2519 วุฒิ ป.ตรี สาขาพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

จบแล้วไปทำอะไร

ฝึกงาน บ.สินธานี จำกัด ได้รับการจ้างงานจาก บ.สินธานี จำกัด ระยะเวลา 5 ปี และได้ลาออกเพื่อเปิดกิจการของตนเอง

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ได้เปิดกิจการของตนเองชื่อร้านช่างโหน่งมอเตอร์ ตั้งอยู่ที่ 205 ม.4 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยาโดยรับซ่อมจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จักรยานยนต์บิ๊กไบท์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าของกิจการ และเป็นวิทยากรประจำศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา สาขาช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้รับการฝึกรุ่นต่อไป