การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

สมโยง - สูงขาว

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)

เบอร์โทรศัพท์

0879194141

อีเมล์

somyong.41@hotmail.com

ที่อยู๋

529/4 ถ.สายกลาง ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2514 เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.6

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดกิจการส่วนตัวชื่อร้าน โยงมอเตอร์ตั้งอยู่ที่ 529/4 ถ.สายกลาง ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา

ประสบความสำเร็จอย่างไร

หลังจบฝึกกับทางศูนย์ฯ ได้เปิดกิจการของตนเองชื่อร้าน โยงมอเตอร์ ตั้งอยู่ที่ 529/4 ถ.สายกลาง ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยาโดยรับซ่อมจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าของกิจการ และเป็นวิทยากรประจำศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา สาขาช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้รับการฝึกรุ่นต่อไป