การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายวิรุฬห์ - เงินเย็น

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)

เบอร์โทรศัพท์

0882668986

อีเมล์

ballistic_ms@hotmail.com

ที่อยู๋

80 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2531 เพศชาย วุฒิ ป.ตรี คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

จบแล้วไปทำอะไร

ฝึกงานร้านอรุณมาศไอทีแอนด์เน็ตเวิร์ค บริการรับติดตั้งระบบเครือข่าย กล้องวงจรปิด ระบบเซิร์ฟเวอร์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

หลังจบฝึกกับทางศูนย์ฯ ได้ฝีกงานที่ร้านอรุณมาศไอทีแอนด์เน็ตเวิร์ค อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 2 เดือน จบการฝึกอบรมได้เปิดกิจการของตนเองชื่อร้าน บีคอม ตั้งอยู่ที่ 80 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โดยรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค มือถือ เครื่องพิมพ์ และระบบเน็ตเวิร์ค ดำรงตำแหน่งเจ้าของกิจการ