การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายวรันต์พงษ์ - มาลารัตน์

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)

เบอร์โทรศัพท์

0904750070

อีเมล์

generallball@hotmail.com

ที่อยู๋

210 ม.8 ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

ประวัติ

เกิดวันที่ 5 ม.ค. 2534 จบการศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยซีเทคแปซิฟิค จ.พะเยา

จบแล้วไปทำอะไร

ฝึกงานร้านไมโครคอมพิวเตอร์ อ.เมือง จ.พะเยา

ประสบความสำเร็จอย่างไร

หลังจบฝึกกับทางศูนย์ฯ ได้ฝีกงานที่ร้านไมโครคอมพิวเตอร์ อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 2 เดือน จบการฝึกอบรมได้สมัครเข้าทำงานที่ ร้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ทางสถานประกอบการเล็งเห็นความสามารถในการซ่อมรถจักรยานยนต์ มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ทางสถานประกอบการได้จ้าง คุณวรันพงษ์ มาลารัตน์ ให้เข้าทำงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวน้าช่างซ่อมคอมพิวเตอร์