การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายฐานกมล - จินดา

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)

เบอร์โทรศัพท์

0932401080

อีเมล์

noomza_zaza@hotmail.com

ที่อยู๋

14/3 ซ.2 ถ.สุสาน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

ประวัติ

เกิดวันที่ 23 ธันวาคม 2534 เพศชาย สถานะโสด วุฒิการศึกษา ,.3

จบแล้วไปทำอะไร

ฝึกงานร้านพงษ์ออโต้พาร์ท ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

ประสบความสำเร็จอย่างไร

หลังจบฝึกกับทางศูนย์ฯ ได้ฝีกงานที่ร้านพงษ์ออโต้พาร์ทจำนวน 2 เดือน จบการฝึกอบรมทางสถานประกอบการเล็งเห็นความสามารถในการซ่อมรถจักรยานยนต์ มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ทางสถานประกอบการได้จ้าง คุณฐานกมล จินดา ให้เข้าทำงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวน้าช่าง