การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายนพรัตน์ - แก้วมา

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)

เบอร์โทรศัพท์

0913057142

อีเมล์

nopparat25381995@gmail.com

ที่อยู๋

36/7 ม.17 อ.เมือง จ.พะเยา

ประวัติ

เกิดวันที่ 30 มีนาคม 2538 เพศชาย สถานะโสด วุฒิการศึกษา ม.6

จบแล้วไปทำอะไร

ฝึกงานร้านพงษ์ออโต้พาร์ท อ.เมือง จ.พะเยา

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ประกอบอาชีพตำแหน่งช่างซ่อมรถจักรยานยนต์หลังจบฝึกงานที่ร้าน พงษ์ออโต้พาร์ท ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา