การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน.docx 33 KB .docx 441
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.docx 34 KB .docx 617
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.docx 34 KB .docx 460
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้า... 33 KB .docx 409
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.doc... 30 KB .docx 437
การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน .docx 32 KB .docx 489
การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง.docx 40 KB .docx 454
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเน... 37 KB .docx 448
การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.docx 36 KB .docx 411
การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน.docx 32 KB .docx 385