ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
25 การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
26 การทำของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
27 การสร้างอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรนเพื่อการเกษตร) 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
28 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
29 การแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ปกติ 4 กรกฎาคม 2567 8 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
30 การซ่อมบำรุงอาคารพื้นฐาน 30 ปกติ 4 กรกฎาคม 2567 8 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
31 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 5 กรกฎาคม 2567 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
32 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 30 ปกติ 5 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
33 การขับและบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า(EV) 30 ปกติ 6 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
34 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์(เฉพาะผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) 30 ปกติ 6 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
35 ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
36 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 18 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
37 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 11 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
38 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช(IoT) 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
39 ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
40 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ 18 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
41 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
42 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
43 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 10 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
44 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
45 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
46 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
47 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
48 พนักงานบริการสนามกอล์ฟ 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร