การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้าลาน) 18 ชม.

22 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วารสาร DSD e-book เล่ม 54

5 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ

23 ม.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ

22 ม.ค. 2567

ขอความอนุเคราะห์สถานประกอบกิจการตอบแบบสำรวจ

12 ม.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครฟรี หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ

7 พ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครพนักงานในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 33 เข้าอบรมเพื่อเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

3 พ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่พบครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอล

12 ต.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2 ต.ค. 2566