การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายประจวบ - นุ้ยจันทร์

หลักสูตรที่จบ

สาขาช่างไฟฟ้าในรถยนต์ จบหลักสูตรปี 2542

เบอร์โทรศัพท์

08-9659 2873

อีเมล์

-

ที่อยู๋

162 หมู่ที่ 7 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ประวัติ

จบการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขมาภิธาราม จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ชื่อร้านไสยวนไดนาโม รับซ่อมไดนาโม

จบแล้วไปทำอะไร

เป็นช่างซ่อมไดนาโม

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ร้านไสยวนไดนาโม รับซ่อมไดนาโม