การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายพรหมพรรค - คณะรัตน์

หลักสูตรที่จบ

ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม จบปี 2548

เบอร์โทรศัพท์

08- 7788 8963

อีเมล์

-

ที่อยู๋

850 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประวัติ

จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร เคยได้รับรางวัลเพรชน้ำหนึ่ง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

จบแล้วไปทำอะไร

ช่างอะลูมิเนียม เหล็ก ค้าขายเหล็กและอุปกรณ์อะลูมิเนียม

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ปัจจุบันเป็นช่างอะลูมิเนียม และช่างเหล็ก เป็นเจ้าของกิจการร้านลำปำโลหะกิจ จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอะลูมิเนียมและเหล็ก