การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 9.pdf 4,016 KB .pdf 56
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 10.pdf 668 KB .pdf 44
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 11.pdf 567 KB .pdf 45