การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สาขาผู้ประกอบอาหารไทยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์โดยผู้เข้ารับการฝึก