การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สัมภาษณ์ผู้ผ่านการประเมินสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ สหชัยแอร์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

https://www.youtube.com/watch?v=Drw_GoW2auM