การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่

8 ธ.ค. 2563

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่

จัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อมประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 (9 เดือน 4 มกราคมถึง 30 กันยายน 2564)

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :