ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
01. ประกาศ อกพ เลื่อน ชก-ชพ ปี65.pdf 5,236 KB .pdf 5267
02. หลักเกณฑ์พัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 1,931 KB .pdf 4780
03. หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ปีงบ 65.pdf 176 KB .pdf 5181
04. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คุณ ให้โทษ ปี65.pdf 582 KB .pdf 5176
05. การสร้างขวัญกำลังใจ - กำหนดปัจจัยเงินเพิ่ม.pdf 700 KB .pdf 5235
06. ประกาศ อ.ก.พ. ประเมินบุคคลเชี่ยวชาญ.pdf 2,729 KB .pdf 4734
07. ประกาศ อ.ก.พ. เลื่อนชำนาญงาน.pdf 1,960 KB .pdf 5085
08. ประกาศ อกพ ย้าย ชก-ชพ.pdf 2,271 KB .pdf 4763
09. ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินเลื่อนระดับอาวุโส.pdf 1,640 KB .pdf 5228