ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 6 การขอใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).docx 35 KB .docx 2579
คู่มือที่ 7 การต่อใบอนุญาต (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).docx 35 KB .docx 2619
คู่มือที่ 8 การออกใบแทน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).docx 35 KB .docx 2610
คู่มือที่ 9 มาตรฐานฯผู้ประกอบอาชีพ.docx 37 KB .docx 2845
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตเทดสอบมาตรฐานแห่งชาติ.docx 35 KB .docx 2623
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัว (ปรับปรุง).docx 41 KB .docx 2385
คู่มือที่ 12 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ปรับปรุง).docx 42 KB .docx 2642
คู่มือที่ 13 การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.DOC 39 KB .DOC 2576
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 42 KB .docx 2568
คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 39 KB .docx 2357
คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ (ปรับปรุง).docx 40 KB .docx 2600
คู่มือที่ 17 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26... 42 KB .DOC 2408
คู่มือที่ 18 ขอใบแทนศูนย์ประเมิน (ปรับปรุง).docx 40 KB .docx 2330
คู่มือที่ 19 ขอใช้เครื่องหมายจ้างงาน (ปรับปรุง.docx 42 KB .docx 2334
คู่มือที่ 20 คนครัวบนเรือ.docx 38 KB .docx 2540
คู่มือที่ 21 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 42 KB .docx 2410
คู่มือที่ 22 เงินอุดหนุนผู้ผ่านการทดสอบ 100 คน.docx 37 KB .docx 2538
คู่มือที่ 23 เงินอุดหนุนกรมส่งไปทดสอบ.docx 37 KB .docx 2517
คู่มือที่ 24 เงินอุดหนุนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน.docx 36 KB .docx 2595
คู่มือที่ 25 เงินอุดหนุนผู้ประกอบกิจการเกินกว่าร้อยละ 70.docx 36 KB .docx 2492
คู่มือที่ 26 เงินอุดหนุนมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน.docx 37 KB .docx 2564
คู่มือที่ 27 เงินอุดหนุนตามมาตรฐานฝีมือ.docx 37 KB .docx 2525
คู่มือที่ 28 เงินอุดหนุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี.docx 38 KB .docx 2519
คู่มือที่ 29 เงินอุดหนุนส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน.docx 36 KB .docx 2491
คู่มือที่ 30 เงินอุดหนุนจศูนย์ประเมินที่ส่งค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน.docx 36 KB .docx 2501
คู่มือที่ 1 หลักสูตร (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม).... 42 KB .docx 2537
คู่มือที่ 2 การให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง).docx 39 KB .docx 2316
คู่มือที่ 3 หลักสูตร (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก).docx 39 KB .docx 2511
คู่มือที่ 4 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.docx 37 KB .docx 2538
คู่มือที่ 5 รายการเครื่องมือเครื่องจักรศูนย์ฝีกอบรม.docx 36 KB .docx 2294