การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 ปกติ 3 มิถุนายน 2565 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
2 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2565 24 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร