ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข้อมูลสถิติ

แผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือนหลัง)

รายละเอียด :

แผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือนหลัง) 

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไฟล์แนบ :
832_File_itcenter_actionplan_2559_09062559162233_.pdf