การแสดงผล

+
- ไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัวฯ.docx 35 KB .docx 2332
คู่มือที่11_optimized.jpg 330 KB .jpg 2291
คู่มือที่ 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 36 KB .docx 2848
คู่มือที่12_optimized.jpg 347 KB .jpg 2321
คู่มือที่ 13 การขอใบแทนรับรองความรู้.docx 34 KB .docx 2757
คู่มือที่13_optimized.jpg 316 KB .jpg 2585
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.docx 35 KB .docx 2797
คู่มือที่14_optimized.jpg 331 KB .jpg 2162
คู่มือที่ 25เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเกินกว่าร้อยละ 70.docx 34 KB .docx 2447
คู่มือที่25_optimized.jpg 370 KB .jpg 2332
คู่มือที่ 1 หลักสูตรจ้างจัด.docx 40 KB .docx 2562
คู่มือที่1_optimized.jpg 441 KB .jpg 2258
คู่มือที่ 2 หลักสูตรดำเนินการฝึกเอง.docx 37 KB .docx 2648
คู่มือที่2_optimized.jpg 374 KB .jpg 2171
คู่มือที่ 3 หลักสูตรส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.docx 37 KB .docx 2283
คู่มือที่3_optimized.jpg 390 KB .jpg 2251
คู่มือที่ 9 การขอรับรองฯผู้ประกอบอาชีพ (N).docx 35 KB .docx 2826
คู่มือที่9_optimized.jpg 349 KB .jpg 2190
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 2243
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 2090