ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
01. หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้ง ขรก.ระดับ ชำนาญการ และ ... 1,768 KB .pdf 4653
02. หลักเกณฑ์พัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 1,931 KB .pdf 4619
03. หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ปีงบ 63.pdf 2,917 KB .pdf 4692
04. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คุณ ให้โทษ ปี 63.pdf 582 KB .pdf 4675
05. การสร้างขวัญกำลังใจ - กำหนดปัจจัยเงินเพิ่ม.pdf 700 KB .pdf 4775