ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวดี กรมพัฒน์ ชวนประกวดสื่อเพื่อการฝึกภาษาจีน ชิงรางวัลรวม 1 แสนบาท

12 ก.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...

ข่าวดี กรมพัฒน์ ชวนประกวดสื่อเพื่อการฝึกภาษาจีน ชิงรางวัลรวม 1 แสนบาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ชวนชาวโซเชียลสมัครประกวดสื่อเพื่อใช้ในการฝึกอบรมภาษาจีนกลาง รับการท่องเที่ยว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1 แสนบาท

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ประเทศไทยเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยปีละจำนวนมหาศาล ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แรงงานไทยและประชาชนทั่วไปสามารถสื่อสารกับชาวจีนได้มากขึ้น สร้างความประทับใจในการให้บริการ  เพื่อสร้างความสะดวกในการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดทำโครงการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง) ขึ้น  เพื่อนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการเผยแพร่ให้ความความรู้แก่แรงงานที่สนใจเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองผ่านออนไลน์ ซึ่งจะบรรจุไว้ใน DSD Online Training บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ผู้ชนะเลิศจะได้รับโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG Galaxy S23 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 30,900 บาท และเงินรางวัล 10,000 บาท รวมมูลค่า 40,900 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเครื่องปรับอากาศ DAIKIN ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 20,990 บาท และเงินรางวัล 5,000 บาท รวมมูลค่า 25,990 บาท  รองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเครื่องฟอกอากาศ DAIKIN จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 8,290 บาท และเงินรางวัล 3,000 บาท รวมมูลค่า 11,290 บาท  รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG Galaxy A24 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 7,999 บาท และเงินรางวัล 1,000 บาท รวมสองรางวัลมูลค่า 17,998 บาท และผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  รวมมูลค่ารางวัลจำนวน 96,178 บาท  สำหรับรางวัลได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัทสยามไดกิ้นเซลส์จำกัด ส่วนเงินรางวัล ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัลและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ผู้เข้ารับการประกวดต้องจัดทำคลิปไม่เกิน 5 นาทีต่อคลิป รวมจำนวน 2 คลิป ได้แก่  (1) หมวดการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถเลือก 1 หัวข้อดังนี้ หัวข้อที่ 1 การสนทนา แนะนำ และมารยาททั่วไป หัวข้อที่ 2 การสอบถามการเดินทางหรือเส้นทาง หัวข้อที่ 3 การเดินทางไปต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

(2) หมวดการประกอบอาชีพ (หมวดวิชาชีพท่องเที่ยวบริการ) สามารถเลือก 1 หัวข้อดังนี้

หัวข้อที่ 1 การสนทนาบริการสาธารณะ หัวข้อที่ 2 บริการที่พักและการต้อนรับ หัวข้อที่ 3 บริการในร้านอาหาร

หัวข้อที่ 4 บริการการซื้อ-ขายสินค้า ของที่ระลึก และหัวข้อที่ 5 บริการนำเที่ยว แนะนำสถานที่ ผลการตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงาน จะใช้วิธีการพิจารณาจากผลโหวต 60 คะแนน และคณะกรรมการตัดสินอีก 40 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน

“คุณสมบัติผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดเพศ การศึกษา อาชีพ  โดยสามารถสมัครและส่งผลงาน ผ่าน Google Form  ตามลิงก์https://drive.google.com/drive/folders/1JdknOdH5EfYi2xWHQC3QU8gece3aQu3C ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีบุปผา กล่าว