ไทย

การแสดงผล.

+
-

สพร.9 พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 ก.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายเด่นดวง ลำเพยพล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10,000 บาท ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโดจีนเครื่องเย็น ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามมาตรา 26 และได้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าวไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตน