ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บริษัท ซี เค ฟู้ดส์ จำกัด

29 มิ.ย. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้ออกตรวจเยี่ยม สถานประกอบกิจการ บริษัท ซี เค ฟู้ดส์ จำกัด และ บ.ซี เค แดรี่ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นรับรองหลักสูตรภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริม พ.ศ. 2545 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ