การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทร่วมต้อนรับนางปราณี บุญประกอบ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

28 พ.ย. 2565 11

สนพ.ชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร "การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก"

25 พ.ย. 2565 11

สนพ.ชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ หลักสูตร "การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก"

25 พ.ย. 2565 11

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2565

22 พ.ย. 2565 19

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พ.ย. 2565

ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD full Digital ขนาด 320 แอมป์

30 พ.ย. 2565 1

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

25 พ.ย. 2565 10

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 10

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 9

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 13

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 12

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก) ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์

14 พ.ย. 2565 14

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่)

14 พ.ย. 2565 15

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน)

14 พ.ย. 2565 10

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพิ่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ "การทำผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ