การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สนพ.ชัยนาท จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชัยนาท (กพร.ปจ.ชน.) ครั้งที่ 2/2565

1 ส.ค. 2565 11

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

15 มิ.ย. 2565 58

จัดฝึกอบรม โครงการ "ส่งเสริมสตรี ผ้าถิ่นพื้นเมือง สู่อาชีพสร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565"

26 พ.ค. 2565 43

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทประสานบูรณาการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมสาขาตำแหน่งบาร์เทนเดอร์

26 พ.ค. 2565 67

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพิ่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ "การทำผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ