การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พ.ย. 2565 196

ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD full Digital ขนาด 320 แอมป์

30 พ.ย. 2565 185

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

25 พ.ย. 2565 208

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 194

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 188

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 201

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 186

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก) ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์

14 พ.ย. 2565 188

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่)

14 พ.ย. 2565 183

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน)

14 พ.ย. 2565 201

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สารทำความเย็นธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมเพื่อรับฟังการใช้งานระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP และระบบแจ้งชื่อการเข้าร่วมสัมมนาบนระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Center)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ