การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สนพ.ชัยนาท ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

29 ก.ย. 2566

สนพ.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566

26 ก.ย. 2566 4

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเสือโฮกดำเนินการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

25 ก.ย. 2566 3

สนพ.ชัยนาท ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

22 ก.ย. 2566 8

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พ.ย. 2565 126

ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD full Digital ขนาด 320 แอมป์

30 พ.ย. 2565 110

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

25 พ.ย. 2565 121

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 117

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 114

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 121

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2565 113

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก) ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์

14 พ.ย. 2565 114

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่)

14 พ.ย. 2565 110

ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รถจักรยานยนต์ระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน)

14 พ.ย. 2565 115

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ "การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2566

บริการประชาชนและสถานประกอบการ