หน้าแรก > ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

ประเภท
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
รายชื่อผู้ทดสอบ (คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ) มาตรฐานฝีมือแรงงาน
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รายชื่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,702,394 คน