การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การเทพื้นคอนกรีต

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ